ArdaTürk

ENERJİ FAALİYETLERİ

energy

 

Dogalgaz yakıtlı kombine çevrim termik santralleri diger fosil kaynaklı yakıt kullanan termik, nükleer ve
hidroelektrik santrallerine göre daha düşük kurulum maliyeti ile daha kısa sürede işletmeye
alınabilmektedirler. Kombine çevrim santrallerindeki ısı gazlarından buhar eldesiyle elektrik üretip verimi
arttırılabilir.
Gaz santrallerinin tek başına verimleri düşüktür, kombine çevrim oldugunda verimleri daha da
artmaktadır ve milli ekonomiye katkı saglanmaktadır.
GENEL YAPI - Kombine çevrim santrallerinde gaz türbinleri ve buhar türbinleri birlikte kullanılır. Yakıt
olarak da dogal gaz kullanılır. Gaz türbinlerinden elde edilen elektrik enerjisinin yanı sıra türbin
egzozundan yüksek sıcaklıga sahip egzoz gazlarının atık ısısının kazana verilmesiyle elde edilen buhar ile
buhar türbinlerinden de ek elektrik üretimi saglanmaktadır. Bu santrallerde gaz türbinli çevrimlerin üst
sıcaklıgının yüksek olması ve buhar türbinli çevrimlerin alt sıcaklıklarının düşük olması avantajları
birleştirilerek tasarım koşullarında çalışmak üzere kombine çevrim verimi %50-60 civarında
gerçekleştirilebilmektedir.

 

enerji-01.jpgenerji-02.jpgenerji-03.jpg