ArdaTürk

FİZİBİLİTE - ETÜT FAALİYETLERİ

  • Endüstriyel tesislerde doğalgaz tesisatları, projelendirme, tanımlama ve uygulama
  • LPG tesisatları, projelendirme, tanımlama ve uygulama
  • Tüm otomasyon çözümleri
  • Yanmayla ilgili tüm mühendislik çözümleri
  • Endüstriyel tesislerin her türlü mekanik ve projesel çözümler
  • Isıtma, soğutma, havalandırma sistemleri.