ArdaTürk

MEKANİK FAALİYETLER Arda Mühendislik, yapıların mekanik alt yapı sistemlerini %100 başarı ile yapmaktadır.

Projelerin, mekanik proje kısımlarında TEST VE DEVREYE ALMA işlemleri tarif edilen yöntem ve prosüdürlere göre ve uygun test ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilir.

Mekanik Alanlarda Faaliyet Gösterdiğimiz Konular;

  • Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Tesisatları
  • Yangından Korunma Sistemleri
  • Otomasyon Sistemleri
  • Yağmur suyu drenej ve altyapılar